Peter Jacksons sår för att fördröja 'The Hobbit'

Peter Jacksons Ulcer Delaythe HobbitI en utveckling som driver tillbaka början av Hobbiten lite, Peter Jackson togs idag kväll till Wellington sjukhus med akuta magont och genomgick operation för ett perforerat sår. Enligt ett uttalande från produktionen vilar Peter för närvarande bekvämt och hans läkare förväntar sig att han ska få en fullständig återhämtning. Sir Peters operation förväntas inte påverka hans regeringsåtagande till Hobbiten bortom en liten fördröjning till filmens början. Mellan all oro av: Guillermo del Toro hoppar av som regissör; Jackson ersätter honom; MGM fryser produktionen medan den gick i konkurs; lokala fackföreningar blackballing Hobbiten som nästan drev produktionen ut ur Nya Zeeland; varför skulle Jackson få sår? Här är en snabb återhämtning, Sir Pete.